சுவிசில் நினைவுகூறப்பட்ட கரும்புலிகள் நாள்!

முதற்கரும்புலி கப்டன் மில்லர் அவர்களின் 33வது ஆண்டு நினைவுகளோடு;
வீரமிகு விடுதலைப்போரில் காற்றுப்புகா இடத்திலும் கணையாய் புகுந்த காவலர்கள் தரை, கடல், வான் கரும்புலிகளின் நினைவு சுமந்து   பேர்ண் மாநிலத்தில் எழுச்சியுடன்  நடைபெற்ற எழுச்சி நிகழ்வு!

Blogger இயக்குவது.