புதிய சபாநாயகராக மஹிந்த யாபா அபேவர்தன தெரிவு

 

இலங்கை ஜனநாயக சோஷலிச குடியரசின் 9ஆவது பாராளுமன்றத்தின் புதிய சபாநாயகராக மஹிந்த யாபா அபேவர்தன தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளார்
Blogger இயக்குவது.