2015, 2020 யாழ் தேர்தல் முடிவுகளின் ஒப்பீடு!!

யாழ் மாவட்டத்தின் யாழ். தொகுதியியில் கடந்த முறையும் இம்முறையும் கிடைக்கப்பெற்ற வாக்குகளில் உள்ள  வித்தியாசம்.
 

கட்சிஆண்டு 2015ஆண்டு 2020
இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி136427634
EPDP22035545
தமிழ்த் தேசிய மக்கள் முன்னணி11324642

 

Powered by Blogger.