வன்னி தேர்தல் தொகுதி தபால் மூல வாக்களிப்பு முடிவுகள்!!

வன்னி தேர்தல் தொகுதி  தபால் மூல வாக்களிப்பு முடிவுகள்


கட்சிவாக்குகள்
இலங்கை தமிழ் அரசு கட்சி4308
அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ்-சைக்கில்569
தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணி- மீன்736
ஈபிடிபி- வீணை602
பொது ஜன பெரமுன- மொட்டு2771
ஐக்கி மக்கள் சக்தி- டெலிபோன்1811

 

Powered by Blogger.