வடமராட்சி பருத்தித்துறை நகரும் முடங்கியது📸

 வடமராட்சி பருத்தித்துறை நகரும் முடங்கியது.அனைத்து வியாபார நிலையங்களும் கதவு அடைப்பு ஹர்த்தால் அனுஷ்ட்டிக்கப்படுகிறது.

Blogger இயக்குவது.