தொப்பையையும் கரைத்தெடுக்கும் அற்புதம்!

 காட்டுத்தனமாக வளர்ந்து கிடைக்கும் தொப்பையையும் கரைத்தெடுக்கும் அற்புதம் இது தான்.

1Cup தண்ணீர்

21 மிளகு ,

சிறிய கிராம்பு பட்டை ,

1/4 கரன்டி மஞ்சள்,

20g  இஞ்சி

Blogger இயக்குவது.