வடக்கில் நினைவூச் சின்னங்களை உடைப்பது ஜனநாயகத்திற்கு முரணாகும்!🎦


நேற்றய தினம் வடக்கில் நினைவூச் சின்னங்களை உடைப்பது ஜனநாயகத்திற்கு முரணாகும். நெருக்கடிகளை மறைத்துக் கொள்ள அரசாங்கம் சம்பவங்களை உருவாக்குகின்றது என சமீர கொஸ்வத்த மேலும் ஊடகவியளாலர்கள் மத்தியில் தெரிவித்தார்.

 

கருத்துகள் இல்லை

Blogger இயக்குவது.