லண்டனில் திருமண நிகழ்வு ஒன்றை அதிரடியாக தடுத்து நிறுத்திய காவல்துறையினர்!

 லண்டனில் திருமண நிகழ்வு ஒன்றை அதிரடியாக தடுத்து நிறுத்திய காவல்துறையினர்.திருமண அமைப்பாளருக்கு £10,000 பவுண்டுகள் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.

லண்டனில் சுமார் 400 விருந்தினர்களுடன் நடைபெற்ற ஒரு திருமணத்தை காவல்துறையினர் தடுத்து நிறுத்தியுள்ளனர்.இது கொரோனா பூட்டுதல் விதிகளை முற்றிலும் மீறிய செயல் ஆகும்.
திருமணத்தில் 15 பேர் மட்டுமே கலந்து கொள்ள அனுமதிக்கிறது.
ஆண்டின் தொடக்கத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட கடுமையான நடவடிக்கைகளின் கீழ்,திருமணங்கள் “விதிவிலக்கான சூழ்நிலைகளில்” மட்டுமே நடைபெற வேண்டும்,
ஆனால் வடக்கு லண்டனின் ஸ்டாம்போர்ட் ஹில்லில் உள்ள ஒரு பள்ளிக்குள் நூற்றுக்கணக்கானவர்களை அதிகாரிகள் கண்டறிந்தனர்.மக்கள் உள்ளே பார்ப்பதைத் தடுக்க ஜன்னல்கள் மூடப்பட்டிருந்தன.
இதையடுத்து திருமண அமைப்பாளருக்கு £10,000 பவுண்டுகள் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.கருத்துகள் இல்லை

Blogger இயக்குவது.