நிலநடுக்கம் 20 கிமீ (12.42 மைல்) ஆழத்தில் ஏற்பட்டுள்ளது.

நிலநடுக்கத்தின் விளைவாக ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் அல்லது சேதம் குறித்து இதுவரை எந்த தகவலும் வெளியாவில்லை.