இவ்விரு அணிகளுக்கிடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி அதே மைதானத்தில் ஏப்ரல் 2 ஆம் திகதி ஆரம்பமாகவுள்ளது.