நினைவுகூர்ந்தால் கைது!

 


07,10,2021பாராளுமன்ற உரை.
இறந்தவர்களை நினைவுகூற முடியும் என அரசாங்கம் சர்வதேச சமூகத்திடம் கூறிவருகின்றது. ஆனால் நினைவுகூர்ந்தால் கைது .

கருத்துகள் இல்லை

Blogger இயக்குவது.