சுவிசில் எழுச்சியுடன் நடைபெற்ற தமிழீழப் பெண்கள் எழுச்சிநாளும், தமிழீழ விடுதலையின் தடைஅகற்றிகள் நினைவு சுமந்த எழுச்சி வணக்க நிகழ்வு

 


சுவிசில் எழுச்சியுடன் நடைபெற்ற தமிழீழப் பெண்கள் எழுச்சிநாளும்,  தமிழீழ விடுதலையின் தடைஅகற்றிகள்  நினைவு சுமந்த எழுச்சி வணக்க நிகழ்வும்.. 10.10.2021

கருத்துகள் இல்லை

Blogger இயக்குவது.