இந்தோனேசியா நாட்டில் பூமிக்கடியில் சிவாலயம் கண்டுபிடிப்பு!

 

இந்தோனேசியா நாட்டில் பூமிக்கடியில் 7500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர்* நிறுவியருளிய சிவாலயம் கண்டுபிடிப்பு

எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ?
7500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர்
அதாவது அமெரிக்க கண்டம் கண்டு பிடிப்பதற்கு முன்னர்.
அதாவது கிறித்துவம், இஸ்லாம் தோன்றுவதற்கு முன்னர்.

கருத்துகள் இல்லை

Blogger இயக்குவது.