ஃபைசர் 3வது டோஸ் 57,632 பேருக்கு ஏற்றப்பட்டுள்ளது

 


நேற்றைய தினத்தில் (02) மாத்திரம் இலங்கையில் கொவிசீல்ட், சைனோபார்ம், ஸ்புட்னிக் V, ஃபைசர் மற்றும் மொடர்னா தடுப்பூசிகள் வழங்கப்பட்ட விபரங்கள் பின்வருமாறு,


கொவிசீல்ட் முதலாவது டோஸ் - யாருக்கும் ஏற்றப்படவில்லை
கொவிசீல்ட் இரண்டாவது டோஸ் - யாருக்கும் ஏற்றப்படவில்லை

சைனோபார்ம் முதலாவது டோஸ் - 566
சைனோபார்ம் இரண்டாவது டோஸ் - 1,874

ஸ்புட்னிக் V முதலாவது டோஸ் - யாருக்கும் ஏற்றப்படவில்லை
ஸ்புட்னிக் V இரண்டாவது டோஸ் - யாருக்கும் ஏற்றப்படவில்லை

ஃபைசர் முதலாவது டோஸ் - 773
ஃபைசர் இரண்டாவது டோஸ் - 511
ஃபைசர் மூன்றாவது டோஸ் - 57,632

மொடர்னா முதலாவது டோஸ் - யாருக்கும் ஏற்றப்படவில்லை
மொடர்னா இரண்டாவது டோஸ் - 06

கருத்துகள் இல்லை

Blogger இயக்குவது.