பந்துல குணவர்தன பதில் கல்வி அமைச்சராக நியமனம்!!

 


கல்வி அமைச்சர் சுசில் பிரேமஜயந்த ரஷ்யாவுக்கு விஜயம் மேற்கொண்டுள்ள நிலையில் பதில் கல்வி அமைச்சராக பந்துல குணவர்தன நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

கருத்துகள் இல்லை

Blogger இயக்குவது.