பெண்களும் கணனிகளும்!

 


பெண்களை பலர் பல விதமாக வகைப்படுத்தினர். சாமுத்திரிகா இலட்சணம், அத்தினி, சங்கினி, பத்தினி, சித்தினி அது இது என்று சொல்வார்கள். அது  அந்தக் காலம் இது கணனிக் காலம். கணனிப்படி பெண்களை இப்படித்தான் வகைப்படுத்தலாம், இதில் எந்தப் பெண்ணை உங்களுக்குப் பிடிக்கும்?


Hard Disk girsl : நிரந்த உறவை விரும்பும் பெண்கள்


RAM girls: உறவைத் தொடர்பு முடிந்தவுடன் மறக்கும் பெண்கள்.


Screen Saver girls: சைட் அடிக்க மட்டும்


Software girls: விசயம் நிறைய இருக்கு ஆனால் புரிந்து கொள்ள முடியாது.


Monitor girls: உங்களைக் கண்காணித்த படியே இருக்கும் பெண்கள்.


Window girls: அடிக்கடி மாறுவதாகச் சொல்வார்கள். ஆனால் அதே பழைய பிரச்சனைதான்


Speaker girls: வளா வளா என்று எந்த நேரமும் பேசிக் கொண்டே இருக்கும் பெண்கள்


Application girls: ஒரு காரியத்திற்கு மட்டும் பயன்படும் பெண்கள்.


Virus girls: உங்கள் மனதைக் கிறங்கடித்து உங்களை நிர்மூலமாக்கும் பெண்கள்.


Anti Virus girls: எந்த நேரமும் பல்லி சொல்ற மாதிரி ஏதாவது சொல்லி மிரட்டும் பெண்கள்


Search Engine girls: உங்கள் பணப்பையைக் காலி செய்யும் பெண்கள்.


Website girls: ஊர் வம்பெல்லாம் தெரிந்து வைத்துக் கொண்டு சொல்லாமல் பிகு பண்ணும் பெண்கள்.


Browser girls: உங்களைப் பற்றி அறிய அதிகம் துருதுருவிக் கேள்விகள் கேட்கும் பெண்கள்.


Internet girls: தேடிப் பிடிப்பது சிரமமான பெண்கள்


Keyboard girls: தொட்டல் சிணுங்கிகள்


Microsoft girls: சிறிய மென்மையான பெண்கள். ஆனால் பெரிய பிரச்சனை


Apple girls: தாங்கள் தனித்துவமானவரகள் என்று பீத்திக் கொள்ளும் பெண்கள்.


Server girls: உங்களைத் தாய் போல் கவனிக்கும் பெண்கள்.


Multimedia girls: வாய், கண், கை போன்றவற்றால் ஒரேயடியாக உரையாடும் பெண்கள்


வேல்தர்மா

பிரித்தானிய 

கருத்துகள் இல்லை

Blogger இயக்குவது.