விசமிகளால் திட்டமிட்டு பரப்பப்படும் பொய்கள்!🎞


 புனிதமான பணியை மேற்கொள்பவர்களால் திட்டமிட்டு பரப்பப்படும் பொய்கள்.

கருத்துகள் இல்லை

Blogger இயக்குவது.