எறியாதேட சாப்பாட்டை பாடல் விரைவில்.!

விண்மீன்களின் தயாரிப்பில்   அதிரடியாக மார்ச் 23 ம் திகதி வெளிவருகின்றது   எறியாதேட சாப்பாட்டை
பாடல்  இயக்கம்:  புவிகரன்

பாடல் வரிகள்:         காவியா

இசை:                               இசைமணி ps விமல்
இசைக்கலவை :       Mபகி
பாடகர் :                         நாகமுத்து சசிக்குமார்
கலையகம் :                இசைக்கபி கலையகம்


Powered by Blogger.