கனடாவில் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மூட வலியுறுத்தி மாபெரும் ஆர்ப்பாட்டம்!

கனடாவில் ரொரன்டோ நகரில் இந்தியாவில் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மூட வலியுறுத்தி அற வழி ஆர்ப்பாட்டம்  கடுங்குளிர்  மத்தியில் தமிழ் மக்களால் மேற்கொள்ளப்பட்டது.இவ் போராட்டமிதானது
At Indian Consulate. இந்திய தூதரகத்திற்கு வெளியில் இடம்பேற்றது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது!
Powered by Blogger.