அமைச்சுக்களின் பொறுப்புக்கள் தொடர்பில் வர்த்தமானி!

அமைச்சர்களுக்கு உரித்தான நிறுவனங்கள் மற்றும் பொறுப்புகள் தொடர்பில் வர்த்தமானி ஒன்று வெளியிடப்படப்படும் என்று அரச தலைவரின் செயலாளர் ஒஸ்டின் பெர்ணான்டோ தெரிவித்துள்ளார்.
Powered by Blogger.