யாழ் தேவி தொடருந்து சேவைக்கு கிடைத்த மதிப்பு!

உலகத்திலுள்ள மிகச் சிறந்த 18 தொடருந்து சேவைகள் பட்டியலில் இலங்கையின் யாழ் தேவி தொடருந்தும் இடம்பிடித்திருக்கிறது.
மிக ரம்மியமான அழகிய இயற்கைக் காட்சிகளை இரசித்தவாறு பயணிக்கக்கூடிய தொடருந்துச் சேவைகளின் மத்தியிலேயே யாழ் தேவிக்கு இந்த பெருமை கிடைத்துள்ளது.
இந்த பட்டியலை தி கார்டியன் (The Guardian) இணையதளம் வெளியிட்டுள்ளது. இவற்றில் பல்வேறு அம்சங்கள் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கின்றன.
தொடருந்துப் பயணத்தின் போது பயணிகளின் மனதுக்கு மகிழ்ச்சியைத் தரக்கூடிய இயற்கை காட்சிகள், பல்வேறு கலாசாரங்களைப் பிரதிபலிக்கும் கட்டடங்கள் எனப் பயணத்தை இனிமையாக்கும் அனுபவத்தை வைத்து இந்தத் தரப்படுத்தல் வெளியாகியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.
Powered by Blogger.