மட்டு வாகரை மண்ணில் தமிழின அழிப்பு நினைவேந்தல்!

இன்று முற்பகல் 10.05 மணியளவில் மாணிக்கபுரம் வாவிக்கரையில் முன்னணியின் ஏற்பாட்டில் நடைபெற்றது.

Powered by Blogger.