யேர்மனி முள்ளிவாக்கால் நினைவுகள் சுமந்த பேரனி ஆரம்பம்!

காலங்கள் கடந்தாலும்  "முள்ளிவாய்க்கால் சோகம் தனை மறக்க முடியுமா

மூச்சிழந்த ஓலமதை மறைக்க முடியுமா" யேர்மனி நினைவேந்தல்.
Powered by Blogger.