விசுவமடு பிரியாவிடை விசும்பல் விசமா அமிர்தமா?

விசுவமடு பிரியாவிடை விசும்பல் விசமா அமிர்தமா? டிரம்ப் - கிம் ஜொங் உன் சந்திப்பு கூடமைப்புக்குள் குத்து வெட்டா? கனடிய மாகாணசபைத் தேர்தலில் தமிழர்கள் G-7 மாநாட்டு முரண்பாடுகள்
Powered by Blogger.