பட்டம் விடுதல் தண்டனைக்குரிய குற்றம் என வானூர்தி சேவை எச்சரிக்கை!

நாட்டில் உள்ள வானூர்தி நிலையங்களை அண்டிய 5 கிலோமீற்றர் சுற்றுவட்டத்தில் பட்டம் விடுதல் தண்டனைக்குரிய குற்றம் என வானூர்தி சேவை அதிகார சபை தெரிவித்துள்ளது.

No comments

Powered by Blogger.