விசமருந்திச் சாவுங்கள்.... !தளிர்களின் உள்ளாடைக்குள்
தாய்மாரின் உள்ளாடைக்குள்
யோனி என்ற பெண் அங்கத்தை
தேடி ருசிக்க மனித வடிவுடன்
மிருகங்கள் அணிவகுப்பு.....


கட்டி வைத்துச் சுவைக்கும்
காமக் கொடூரரை
கட்டி வைத்து காவோலை போட்டு
நீட்டி நிமிர்ந்த  ஆண்திமிரெடுத்த அவனங்கத்தை
கொழுத்திடுவீர் தாய்மாரே....

வாளெடுத்து வந்த பாதை கிழித்த
பாதகரை சுமந்த பாவத்துக்காய்
தறுதலைகளைப் பெற்ற உம்
வயிறுகளை கிழித்திடுவீர்.

ஆறு வயது மழழை வடிவையும்
அறுபது வயது தாய்மை வடிவையும்
தரம் பிரித்து வணங்கவும்
தாரத்தோடு மட்டுமே கூடவும்
குதூகலிக்கவும் வழிகாட்டாத தந்தையரே..!
தறுதலைகளைப் பெற உங்கள்
விந்துகளை விசிறியதற்கு
வெட்கப்பட்டு நாண்டு சாவுங்கள்.

நல்லதொரு பிரம்பெடுத்து
தட்டுத் தட்டி வளைத்து வளர்க்காத
பொறுப்பற்ற பெற்றோரே நீங்கள்
விசங்களை விதைத்ததுக்கு
பிராயச் சித்தமாக
விசங்களுக்கும் விசம் வைத்து
விசமருந்திச் சாவுங்கள்.

வன்னிமகள் எஸ்.கே.சஞ்சிகா
Latha Kanthaija
Powered by Blogger.