அங்கஜன் இராமநாதன் வெளியிட்டுள்ள நம்பிக்கை என்ன??

நாட்டிலுள்ள விவசாய சமூகங்கள் மற்றும் விவசாயத் துறையை அபிவிருத்தி செய்வதற்கான முயற்சியில், கமத்தொழில் அமைச்சர் மஹிந்த அமரவீர, பிரதி அமைச்சர் அங்கஜன் இராமநாதன் தலைமையில் கல்வியாளர்களுடனான கருத்தரங்கு இடம்பெற்றுள்ளது.

குறித்த கருத்தரங்கு நேற்றைய தினம் கண்டியில் இடம்பெற்றிருந்தது.

எங்கள் கல்வி மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களின் திறமைகளில் தமது நம்பிக்கை இந்த திட்டத்திற்குப் பின்னர் மேலும் வலுவூட்டம் பெறும் என பிரதி அமைச்சர் அங்கஜன் இராமநாதன் நம்பிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.மேலும் அவர் கருத்து தெரிவிக்கையில்,

எங்கள் நாட்டில் மிக அதிகமான அறிவு மற்றும் நிபுணத்துவம் இருப்பதைக் கண்டேன், விரிவான ஆராய்ச்சியை மேற்கொள்வதற்கான அவர்களின் திறன்கள் மற்றும் திறமைகள், நமது தற்போதைய விவசாய காலநிலை மற்றும் முன்னேற்றத்தின் சாத்தியமான பகுதிகளை தணிக்கை செய்ய அமைச்சகம் உண்மையில் உதவியது.

இதனை மனதில் கொண்டு, ஏற்கனவே நடத்தப்பட்ட ஆராய்ச்சி படிப்புகளை நகல் செய்வதற்கான அபாயத்தை குறைப்பதற்காக ஆராய்ச்சியின் அனைத்து பகுதிகளையும் திறம்பட கவனிக்க வேண்டியது அவசியம், இதனால் உற்பத்தி அதிகரிக்கிறது.

ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு துறைகளில் இருக்கும் திறன்களை விரிவாக்க கல்வியாளர்கள் உதவுவதற்காக, எதிர்காலத்தில் சர்வதேச நிறுவனங்களுடனான கூட்டு முயற்சிகளை மேற்பார்வை செய்ய அமைச்சகம் திட்டமிட்டுள்ளது.நாட்டிலுள்ள விவசாய சமூகங்கள் மற்றும் விவசாயத் துறையை அபிவிருத்தி செய்வதற்கான முயற்சியில், அமைச்சர் மஹிந்த அமரவீர நாட்டில் இருந்து கல்வியாளர்களுடனான கருத்தரங்கு ஒன்றை நடாத்த நான் இன்று அழைக்கப்பட்டேன்.

எங்கள் கல்வி மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களின் திறமைகளில் எனது நம்பிக்கை இந்த திட்டத்திற்குப் பின்னர் மேலும் பலப்படுத்தப்பட்டது, எங்கள் நாட்டில் மிக அதிகமான அறிவு மற்றும் நிபுணத்துவம் இருப்பதைக் கண்டேன்.

விரிவான ஆராய்ச்சியை மேற்கொள்வதற்கான அவர்களின் திறன்கள் மற்றும் திறமைகள், நமது தற்போதைய விவசாய காலநிலை மற்றும் முன்னேற்றத்தின் சாத்தியமான பகுதிகளை தணிக்கை செய்ய அமைச்சகம் உண்மையில் உதவியது.
இதனை மனதில் கொண்டு, ஏற்கனவே நடத்தப்பட்ட ஆராய்ச்சி படிப்புகளை நகல் செய்வதற்கான அபாயத்தை குறைப்பதற்காக, ஆராய்ச்சியின் அனைத்து பகுதிகளையும் திறம்பட கவனிக்க வேண்டியது அவசியம், இதனால் உற்பத்தியை அதிகரிக்கிறது.

ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு துறைகளில் இருக்கும் திறன்களை விரிவாக்க கல்வியாளர்கள் உதவுவதற்காக, எதிர்காலத்தில் சர்வதேச நிறுவனங்களுடனான கூட்டு முயற்சிகளை மேற்பார்வை செய்ய அமைச்சகம் திட்டமிட்டுள்ளது எனவும் பிரதி அமைச்சர் அங்கஜன் இராமநாதன் தெரிவித்துள்ளார்.

No comments

Powered by Blogger.