தமிழர் காணிகளை விடுவிக்கக் கோரி- கொழும்பில் ஆர்ப்பாட்டம்

வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணத்தில்
இராணுவத்தின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள தமிழர்களின் காணிகளை விடுவிக்கக் கோரி கொழும்பு நாளை ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறவுள்ளது

No comments

Powered by Blogger.