கொழும்பு மாநகர சபையின் ஆணையாளராக மீண்டும் அநுர

இன்று முதல் அமுலுக்கு வரும் வகையில் வீ.கே.ஏ அநுர கொழும்பு மாநகர சபையின் ஆணையாளராக மீண்டும் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளார்.
மேல் மாகாண ஆளுனரினால் இவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது

No comments

Powered by Blogger.