மலைக்க வைத்துள்ள ஏ9 வீதி!

யாழ்ப்பாணம் கண்டி ஏ9 பிரதான வீதி மாங்குளம்  கொக்காவில் கடந்த பின்னர் உள்ள தோற்றம் தொடர்பான ஒளிப்படங்கள் முகநூலில்  வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
#a9 #srilanka #jaffna #kokkavil #mankulam #kandy_Road
Powered by Blogger.