சுவெற்ரா கனகதுர்க்காஅம்பாள் அலய வியழ பகவான் விசேட பூஜை!

சுவெற்ரா கனகதுர்க்காஅம்பாள் அலயத்தில் 04.10.2018 அன்று வியழ பகவானுக்கு விசேட கோமம் நடைபெற்றது.

புகைப்படங்கள்
 புவனேந்திரன்.

Powered by Blogger.