வெள்ளவத்தை மயூரபதி ஸ்ரீ பத்திரகாளி அம்மன் ஆலய ஐயப்பன் புனித யாத்திரை பஜனையும் ஜோதி பூஜை!

வெள்ளவத்தை மயூரபதி ஸ்ரீ பத்திரகாளி அம்மன் ஆலயத்தில் நடைபெற்ற ஐயப்பன் புனித யாத்திரை குழுவினரின் 26ஆவது ஆண்டு ஆனந்தமிகு பஜனையும் ஜோதி பூஜையும் இடம்பெற்றது!No comments

Powered by Blogger.