தமிழீழத்தில் மாவீரர் நாள் நடைபெறும் துயிலுமில்லங்கள் மற்றும் இடங்கள் - 27.11.20181.ஆலங்குளம் மாவீரர் துயிலுமில்லம்
2.வெளியகுளம் மாவீரர் துயிலுமில்லம்
3.தியாகவனம் மாவீரர் துயிலுமில்லம்
4.உப்பாறு மாவீரர் துயிலுமில்லம் மட்டக்களப்பு
5.தரவை மாவீரர் துயிலுமில்லம்
6.தாண்டியடி மாவீரர் துயிலுமில்லம்
7.வாகரை கண்டலடி மாவீரர் துயிலுமில்லம் அம்பாறை
8.உடும்பன்குளம் மாவீரர் துயிலுமில்லம் முல்லைத்தீவு
9.முள்ளியவளை மாவீரர் துயிலுமில்லம்
10.விசுவமடு தேரவில் மாவீரர் துயிலுமில்லம்
11.துணுக்காய் ஆலங்குளம் மாவீரர் துயிலுமில்லம்
12.வன்னி விளாங்குளம் மாவீரர் துயிலுமில்லம்
13.அளம்பில் மாவீரர் துயிலுமில்லம்
14.மணலாறு புனிதபூமி மாவீரர் துயிலுமில்லம்
15.மணலாறு உதயபீடம் மாவீரர் துயிலுமில்லம்
16.களிக்காடு மாவீரர் துயிலுமில்லம்
17.சுதந்திரபுர மாவீரர் துயிலுமில்லம்
18.தேவிபுர மாவீரர் துயிலுமில்லம்
19.இரணைப்பாலை மாவீரர் துயிலுமில்லம்
20.பச்சைபுல்வெளி மாவீரர் துயிலுமில்லம்
21.இரட்டைவாய்க்கால் மாவீரர் துயிலுமில்லம்
22.முள்ளிவாய்க்கால் மாவீரர் துயிலுமில்லம்
23.கனகபுரம் மாவீரர் துயிலுமில்லம்
24.முழங்காவில் மாவீரர் துயிலுமில்லம்
25.முள்ளிக்குளம் மாவீரர் துயிலுமில்லம்
26.ஆட்காட்டிவெளி மாவீரர் துயிலுமில்லம்
27.பண்டிவிரிச்சான் மாவீரர் துயிலுமில்லம்
28.வலிகாமம் கோப்பாய் மாவீரர் துயிலுமில்லம்
29.வடமராட்சி கிழக்கு உடுத்துறை மாவீரர் துயிலுமில்லம்
30.தென்மராட்சி கொடிகாமம் மாவீரர் துயிலுமில்லம்
31.வடமராட்சி எள்ளங்குளம் மாவீரர் துயிலுமில்லம்
32.தீவகம் சாட்டி மாவீரர் துயிலுமில்லம்
33.ஈச்சங்குளம் மாவீரர் துயிலுமில்லம்
34 .யாழ் பல்கலைக்கழக வளாகம்
35 .கிழக்கு பலக்லைக்கழக வளாகம்.

No comments

Powered by Blogger.