யாழ் பல்கலைக்கழக புதிய மாணவர் ஒன்றியத்தின் தெரிவுகள்!

இன்று  யாழ் பல்கலைக்கழகத்தில் புதிய மாணவர் ஒன்றியத்தின் தெரிவுகள் இடம்பெற்றது .இதில் பல மாணவர்கள் சமூகம் அளித்திருந்தார்கள். தெரிவுகள் இடம்பெற்றது .இதில் எமக்கு கிடைக்கப்பட்ட தகவல்கள்.


தலைவர் ரமேஷ் (முகாமைத்துவ மற்றும் வணிக பீடம்)

செயலாளர் பபிலராஜ் (கலைப் பீடம்)

பொருளாளர் .கௌரிதரன் (விஞ்ஞானபீடம்)


No comments

Powered by Blogger.