ஏ.எச்.எம் பௌசி இராஜாங்க அமைச்சராக பதவிப்பிரமாணம்

தேசிய ஒற்றுமை, சகவாழ்வு மற்றும் முஸ்லிம் மத விவகார இராஜாங்க அமைச்சராக ஏ.எச்.எம் பௌசி பதவிப்பிரமாணம் செய்துக்கொண்டுள்ளார்.

No comments

Powered by Blogger.