வாகரை மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் நினைவுக்கற்கள் நட்டுவைப்பு

இன்று  வாகரை மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் மாவீரர்களின் பெற்றோர்கள் மற்றும்  நிகழ்வு
ஏற்பாட்டு குழுவினரால் புதிதாக அமைக்கப்பட்ட மாவீரர்களின் நினைவுக்கற்கள் நட்டுவைக்கப்பட்டது...
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2336901706337704&id=263568910337671

No comments

Powered by Blogger.