வணக்கம் ஐரோப்பா நெஞ்சம் மறக்குமா நிகழ்ச்சி

வணக்கம் அன்பான உறவுகளே...
புதிய ஆண்டில்...
01.01.2019.
ஜேர்மனி டோட்ற்முன் நகரில்.
வணக்கம் ஐரோப்பா.
நெஞ்சம் மறக்குமா.
3.வது ஆண்டில்....
மிகப்பிரமாண்டமாக நடைபெறள்ளது....
அன்பான உறவுகள் அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கின்றோம்.
நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டு குழுவினர்கள்.
தொடர்புகளுக்கு.
திரு.வ.திலகேஸ்வரன். 015117615878.
திரு.சூரி. 015166720445.
திரு.முல்லை மோகன்.
015773517849.


No comments

Powered by Blogger.