விசுவமடு மாணிக்கப்பிள்ளையார் ஆற்றடி பெருக்கெடுப்பு!

ஓரிரவு உக்கிர மழையால் ஈழத்தின் வன்னியின் விசுவமடுப் பகுதியின் நிலை மோசமாக இருக்கிறது .
மாணிக்கப்பிள்ளையார் ஆற்றடி பெருக்கெடுப்பில் உள்ளது. 

No comments

Powered by Blogger.