கிளிநொச்சி பாரதி புரம் வெள்ள நிவாரண உதவி-யேர்மனி

கிளிநொச்சி பாரதிபுரம் வெள்ள அனர்த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கான் உதவிகளை  யேர்மனி நிதி பங்களிப்பில்
மேற்கொள்ளப்பட்டது.இவ் நிலவரத்தில் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி நிர்வாகிகள் ஊடாக உதவிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது. 

No comments

Powered by Blogger.