நாவற்குழி அப்பன் கிராமத்தில் மரங்கள் நடுகை நிகழ்வு

 தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணினரால் இன்று நாவற்குழி அப்பன் கிராமத்தில் 8/11/2018 சொந்த மண், சொந்த மரங்கள் குழுவினரால் 100 மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டது.

No comments

Powered by Blogger.