இந்தியர்கள் எல்லோரும் முட்டாள்கள், உயிர் பாலி சர்ச்சை!

LMES vs Ramar Pillai மூலிகைப் பெட்ரோல் சர்ச்சை, பெரிய பூகம்பமாக வெடித்துள்ளது, மரண வாக்குமூலம் கொடுத்துள்ள ராமர் பிள்ளை, இந்தியர்கள் எல்லோரும் முட்டாள்கள், அமெரிக்கன் தான் அறிவாளி என்று சொன்ன LMES பிரேமானந்த்


No comments

Powered by Blogger.