பொலிஸ் நிலையத்தில் எங்கடா இருக்கு மூலஸ்தானம்??

என்ன கொடுமை சரவணா ?
எம்பெருமான் சிவன் ஆலையத்தில் மூலஸ்தானம் பார்த்திருக்கிறேன் பொலிஸ் நிலையத்தில் எங்கடா இருக்கு மூலஸ்தானம் அது எந்த பக்கம் ஒன்னுமே புரியல்ல சாமி ?
Powered by Blogger.