புதிய ஆளுநர் கடமைகளைப் பொறுப்பேற்ப்பு!

வடக்கு மாகாண புதிய ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்ட சுரேன் ராகவன் இன்று கடமைகளைப் பொறுப்பேற்றுள்ளார்.


ஆளுநர் செயலகத்தில் இன்று காலை பத்து மணியளவில் மத்த்தலைவர்களின் ஆசீர்வாத்த்துடன் கடமையேற்றார்

No comments

Powered by Blogger.