வடக்கில் சூடு பிடிக்கும் பொங்கல் வியாபாரம்!

வ‌ட‌க்கில் பொங்க‌ல் தின‌த்தை முன்னிட்டு த‌மிழ‌ர்க‌ளின் க‌டைக‌ளில் வியாபார‌ம் அமோக‌மாக‌ ந‌டைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற‌து.

No comments

Powered by Blogger.