உலக மகளிர்தினம்.மார்ச் 08 .!

முன்னிட்டு03.03.2019 ல்.தமிழ்த் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் ஏற்ப்பாட்டில் மகளீர் மகாநாடு அனைத்து மகளிரையும் அன்புடன் அழைக்கின்றோம் .

யாழ் வீரசிங்கம் மண்டபம்.
காலை 9.30
03.03.2019

No comments

Powered by Blogger.