யாழ் பல்கலைக் கழகத்தில் கறுப்புக்கொடி !

இலங்கையின் சுதந்திர தினமான இன்றைய நாளை கரிநாள் எனக் குறிப்பிட்டு யாழ் பல்கலைக் கழகத்தில் கறுப்புக்கொடி கொடிகள் பறக்க விடப்பட்டுள்ளன.

No comments

Powered by Blogger.