தமிழின அழிப்பு நாள் மே18-பிரித்தானியா!!

பத்து ஆண்டுகள் கடந்தும் நீதி மறுக்கப்பட்ட இனமாக...தமிழின அழிப்பு நாள் மே 18.
லண்டன் 18/05/2019  சனிக்கிழமை.

No comments

Powered by Blogger.