தியாகி அறக்கொடை நிறுவனத்தின் உழியர்கள் இரத்த தானம்!!

இலங்கையில் ஏற்ப்பட்டுள்ள தற்போதைய நிலையை கருத்தில் கொண்டு தியாகி அறக்கொடை நிறுவனத்தின் உழியர்கள் 21.04.2019 அன்று இரத்த தானம் வழங்கினார்கள்.

No comments

Powered by Blogger.