தாக்குதலில் பலியான மக்களுக்கான பேர்லின் உறவுகள் அஞ்சலிசெலுத்த அழைப்பு!!

பயங்கரவாத தாக்குதலில் பலியான அப்பாவி மக்களுக்கான அஞ்சலி செலுத்தும் முகமாக யேர்மனி  பேர்லின் வாழ்  மக்களுக்கான அழைப்பாக ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது.
காலம் :-22.04.2019
நேரம்:-19.00மணி
இடம் :- பேர்லின்

No comments

Powered by Blogger.