மே 18 ஐ உணர்வுபூர்வமாக கடைப்பிடிப்போம்-திரு குமணன்!!💬

ஒரு தேசிய இனத்தின் அங்கமாக நாம் ஒவ்வொருவரும் சிந்தித்து மே 18 ஐ  உணர்வுபூர்வமாக கடைப்பிடிப்போம் - தமிழ்த் தேசிய செயற்பாட்டாளர் திரு குமணன்


காணொளி :

Powered by Blogger.